///Massimarji tal-Imħallef Philip Sciberras – Proċedura Ċivili (Vol.2) (Hardback)

Massimarji tal-Imħallef Philip Sciberras – Proċedura Ċivili (Vol.2) (Hardback)

85.00

Author: Dr Grazio Mercieca

MALTA UNIVERSITY PUBLISHING għadu kif ippubblika t-Tieni Volum ta’ Massimarji tal-Imħallef Philip Sciberras.  L-ewwel volum kien jitratta l-proċedura ċivili.  It-tieni volum jitratta temi ta’ dritt ċivili sostantiv, bħad-drittijiet tal-persuna, proprjetà, suċċessjoni u obbligazzjonijiet, kuntratti in ġenerali u kuntratti speċifiċi bħall-appalt, bejgħ u l-kera.

Dan huwa essenzjalment ktieb ta’ referenza.

1269 pages.