///Glossarju – Franciz Malti

Glossarju – Franciz Malti

22.00

Author: Anthony Aquilina & Céline McCarthy

Illum wasal iz-zmien li jkollna strumenti ahajr kif nikkontrollaw it-tifsir preciz tal-kliem. Dan il-GLOSSARJU huwa ghalhekk methieg, mistenni, u indispensabbli. Huwa mhux biss ghodda mill-aqwa f’idejn l-ghalliema u l-istudenti tal-Franciz li jattendu l-iskejjel taghna izda ghandu jservi ta’ dizzjunarju kwantu ghall-ghajnuna li jaghti lill-istudjuz, lill-gurista, lit-traduttur Malti, u nahseb ukoll lill-Franciz li jittratta maghna f’diversi oqsma. Il-GLOSSARJU miktub biex jghin, u mhux difficli biex taghmel uzu minnu. Huwa preciz u xjentifiku, u fuq kollox mhux pedantiku.

Category: