///Il-Letteratura Maltija: L-Istorja tan-Narrattiva

Il-Letteratura Maltija: L-Istorja tan-Narrattiva

20.00

Author: Charles Briffa

Dan il-volum jipprova juri x’kellu l-hila jaghmel il-mohh letterarju f’medda ta’ zewg sekli u nofs fuq blata ckejkna f’nofs il-Mediterran mahsula bi stakkaturi ta’ mewgiet politici differenti. Ghalhekk, jaghti, qabel xejn, il-grajja tan-narrativa Maltija minn twelidha sal-maturità taghha fil-bidu tas-seklu XXI. Hija grajja li tindika u tesponi l-invenzjoni u l-vitalità kreattiva li ghandhom ir-rumanz u n-novella, u ghalhekk dan l-istudju jidderiegi l-energiji tieghu biex jipprezenta l-izvilupp tan-narrativa letterarja f’Malta f’dawn l-ahhar zewg sekli u nofs.

Available for collection only (or contact us to enquire about delivery)

Category: