///L-Ghasafar li jbejtu fl-ambjent naturali tal-gzejjer Maltin (paperback)

L-Ghasafar li jbejtu fl-ambjent naturali tal-gzejjer Maltin (paperback)

10.00

Author: Alfred E. Baldacchino & John Azzopardi

2007 – 457 pp. (Colour)

Dan il-ktieb, filwaqt li jaghti harsa hafifa lejn l-ambjenti naturali tal-gzejjer Maltin u l-ghasafar li jbejtu, li kienu, jew li jistghu jbejtu fi hdanhom, huwa mahsub biex jghin u jwitti t-triq ghal aktar djalogu bil-ghan li dan twassal biex l-ghasafar ikunu jistghu jigu aktar mifhuma,aktar apprezzati u hekk kulhadd ikun jista’ jaqsam dawn il-gzejjer maghhom filwaqt li ngawdu dak li ahna gejna fdati biex niehdu hsieb.

Category: